Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982

Thủ tục visa, thẻ tạm trú

 • Thủ tục gia hạn visa Việt Nam

  Gia hạn visa là thủ tục kéo dài thời hạn tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam khi mà visa của họ đã hết hạn. Việc gia hạn visa sẽ đảm bảo cho người nước ngoài tiếp tục được tạm trú hợp pháp ở Việt Nam mà không cần phải xuất cảnh.

 • Thủ tục gia hạn visa Việt Nam

  Gia hạn visa là thủ tục kéo dài thời hạn tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam khi mà visa của họ đã hết hạn. Việc gia hạn visa sẽ đảm bảo cho người nước ngoài tiếp tục được tạm trú hợp pháp ở Việt Nam mà không cần phải xuất cảnh.

 • Thủ tục gia hạn visa thăm thân cho người nước ngoài

  Người nước ngoài có người thân là người Việt Nam có thể xin visa Việt Nam theo diện thăm thân với hồ sơ và thủ tục đơn giản. Loại visa này có thời hạn tối đa là 1 năm và có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm trước khi hết hạn.

 • Thủ tục gia hạn visa thăm thân cho người nước ngoài

  Người nước ngoài có người thân là người Việt Nam có thể xin visa Việt Nam theo diện thăm thân với hồ sơ và thủ tục đơn giản. Loại visa này có thời hạn tối đa là 1 năm và có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm trước khi hết hạn.

 • Thủ tục gia hạn visa đầu tư cho người nước ngoài

  Người nước ngoài khi vào Việt Nam thực hiện dự án đầu tư có thể thực hiên làm visa theo diện đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình làm việc do dự án chưa xong hoặc người nước ngoài muốn ở lại Việt Nam lâu hơn nên có nhu cầu gia hạn visa. Loại visa đầu tư có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm trước khi hết hạn theo quy định của pháp luật.

 • Thủ tục gia hạn visa đầu tư cho người nước ngoài

  Người nước ngoài khi vào Việt Nam thực hiện dự án đầu tư có thể thực hiên làm visa theo diện đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình làm việc do dự án chưa xong hoặc người nước ngoài muốn ở lại Việt Nam lâu hơn nên có nhu cầu gia hạn visa. Loại visa đầu tư có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm trước khi hết hạn theo quy định của pháp luật.

 • Thủ tục gia hạn visa doanh nghiệp DN cho người nước ngoài

  Visa doanh nghiệp là loại visa cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Loại visa này có thời hạn tối đa 3 tháng và có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm trước khi hết hạn.

 • Thủ tục gia hạn visa doanh nghiệp DN cho người nước ngoài

  Visa doanh nghiệp là loại visa cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Loại visa này có thời hạn tối đa 3 tháng và có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm trước khi hết hạn.

 • Thủ tục xin thẻ tạm trú lao động cho người nước ngoài

  Người nước ngoài có giấy phép lao động muốn ở lâu dài tại Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú lao động với thời hạn lên đến 2 năm.

 • Thủ tục xin thẻ tạm trú lao động cho người nước ngoài

  Người nước ngoài có giấy phép lao động muốn ở lâu dài tại Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú lao động với thời hạn lên đến 2 năm.

 • Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có người thân Việt Nam

  Người nước ngoài có người thân là công dân Việt Nam muốn ở lâu dài tại Việt Nam có thể thực hiện thủ tục xin thẻ tạm trú thăm thân theo quy định của pháp luật

 • Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có người thân Việt Nam

  Người nước ngoài có người thân là công dân Việt Nam muốn ở lâu dài tại Việt Nam có thể thực hiện thủ tục xin thẻ tạm trú thăm thân theo quy định của pháp luật