Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982

Thủ tục về giấy phép lao động

  • Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

    Giấy phép lao động là loại giấy tờ cho phép người nước ngoài được làm việc, lao động tại Việt Nam. Tại Điều 169 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, một trong những đều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  • Thủ tục xin giấy miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

    Giấy xác nhận miễn giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài lao động, làm việc tại Việt Nam. Để được cấp loại giấy tờ này, người nước ngoài cần phải xác định rõ mình có thuộc đối tượng được miễn Giấy phép lao động hay không.

  • Hướng dẫn thủ tục xin giấy lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam

    Lý lịch tư pháp là loại giấy tờ do cơ quan tư pháp cấp. Tại Việt Nam, Sở tư pháp cấp tỉnh sẽ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân có nhu cầu sử dụng. Người nước ngoài cũng có thể xin cấp phiếu lý lịch tư pháp để làm Giấy phép lao động.