Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 1TV-2TV

  Ngày tạo: 07/02/2020    Lượt xem: 157

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

+ Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2 Tv trở lên;

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Danh sách thành viên công ty theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kem theo các giấy tờ sau:

  • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: CMND, TCCCD, hoặc hộ chiếu.
  • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một sô cá nhân khác;

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Trình tự: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính;

- Lệ phí nhà nước: Doanh nghiệp nộp lệ phí nhà nước tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính và nộp hồ sơ.