Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982
  • Thay đổi số hộ chiếu trên Giấy phép lao động

Thay đổi số hộ chiếu trên Giấy phép lao động

Nhà cung cấp: Công ty TNHH HD Luật

3,500,000đ

Thời gian hoàn thành:

  • Số người sử dụng 146

  • Chọn tỉnh thành

Xin cấp giấy phép lao động