Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982
  • Thay đổi số hộ chiếu của nhà đầu tư

Thay đổi số hộ chiếu của nhà đầu tư

   83

Nhà cung cấp: Công ty TNHH HD Luật

Liên hệ
  • Số người đã mua0

  • khu vưc giao hàng nhiều thành phố

Mô tả về sản phẩm & dịch vụ

Nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài có hộ chiếu hết hạn hoặc làm lại hộ chiếu do bị mất cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian làm việc: 10 ngày làm việc

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

- Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư

- Giấy chứng nhận đầu tư bản gốc

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kết quả nhận được:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thanh toán: 

- 50% khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- 50% khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Thủ tục chi tiết tại: Thủ tục thay đổi số hộ chiếu của nhà đầu tư

0 đánh giá về Thay đổi số hộ chiếu của nhà đầu tư

0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.

Chọn đánh giá của bạn: