Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982
  • Tách Giấy chứng nhận đầu tư

Tách Giấy chứng nhận đầu tư

   90

Nhà cung cấp: Công ty TNHH HD Luật

Liên hệ
  • Số người đã mua0

  • khu vưc giao hàng nhiều thành phố

Mô tả về sản phẩm & dịch vụ

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư muốn tách chuyển thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian làm việc: 05 ngày làm việc 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

- Giấy chứng nhận đầu tư

- Danh sách thành viên/cổ đông; người đại diện theo ủy quyền của công ty

 Kết quả nhận được:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thanh toán:

- 50% khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- 50% khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục chi tiết tại: Thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư

0 đánh giá về Tách Giấy chứng nhận đầu tư

0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.

Chọn đánh giá của bạn:

sản phẩm & dịch vụ đã xem