Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982
  • Giấy Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

4,600,000đ

Thời gian hoàn thành:

  • Số người sử dụng 173

  • Chọn tỉnh thành

Xin cấp giấy phép lao động

sản phẩm & dịch vụ đã xem