Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982
  • Điều chỉnh tên nhà đầu tư là tổ chức

Điều chỉnh tên nhà đầu tư là tổ chức

   103

Nhà cung cấp: Công ty TNHH HD Luật

6,000,000đ

Thời gian hoàn thành:

  • Số người đã mua0

  • khu vưc giao hàng nhiều thành phố

Mô tả về sản phẩm & dịch vụ

Thành viên công ty hoặc chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian làm việc: 10 ngày làm việc

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kết quả nhận được:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thanh toán:

- 50% khi khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- 50% khi khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục chi tiết tại: Thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư là tổ chức

0 đánh giá về Điều chỉnh tên nhà đầu tư là tổ chức

0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.

Chọn đánh giá của bạn: