Đang gửi...
hotline

Hotline tư vấn hỗ trợ

0965904982
  • Chấm dứt dự án đầu tư

Chấm dứt dự án đầu tư

   102

Nhà cung cấp: Công ty TNHH HD Luật

2,000,000đ

Thời gian hoàn thành:

  • Số người đã mua0

  • khu vưc giao hàng nhiều thành phố

Mô tả về sản phẩm & dịch vụ

Thời gian làm việc: 02 ngày làm việc

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc)

Kết quả nhận được:

- Quyết định chấm dứt dự án đầu tư

Thanh toán: Sau khi nhận kết quả

Thủ tục chi tiết tại: http://kazavan.com/thu-tuc-cham-dut-du-an-dau-tu

0 đánh giá về Chấm dứt dự án đầu tư

0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.

Chọn đánh giá của bạn:

sản phẩm & dịch vụ đã xem